ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

Reg. Number:
S 6913
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
17/08/81
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

S 6913

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ who is General Partner of ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

S 6913

Related to ΘΥΜΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ who is General Partner of ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

ΚΕΝΤΡΟΝ Ο ΚΥΡΙΛΛΗΣ

S 3281

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΚΕΝΤΡΟΝ Ο ΚΥΡΙΛΛΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

ARBOR VITAE LIMITED

HE 3537

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ARBOR VITAE LIMITED

ΣΚΥΡΟΠΟΙΙΑ ΚΑΞΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5447

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΣΚΥΡΟΠΟΙΙΑ ΚΑΞΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ

S 6483

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

S 6913

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

K.P. MICHAEL SERVICES AND MARKETING

EE 6948

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of K.P. MICHAEL SERVICES AND MARKETING

ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

S 11051

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

CHR. PARPAS ESTATES AGENT PARTNERSHIP

S 12139

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of CHR. PARPAS ESTATES AGENT PARTNERSHIP

Α/ΦΟΙ Μ&Κ ΜΙΧΑΗΛ

S 12438

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of Α/ΦΟΙ Μ&Κ ΜΙΧΑΗΛ

MICHAEL & SHEHADA CONSTRUCTION

S 12731

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of MICHAEL & SHEHADA CONSTRUCTION

STARLIGHT CLEANING SERVICES

EE 12787

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of STARLIGHT CLEANING SERVICES

ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17094

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17094

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

EKTASIS ENTERPRISES

EE 22258

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of EKTASIS ENTERPRISES

HOBBY STATIONERS LIMITED

HE 23372

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of HOBBY STATIONERS LIMITED

HOBBY STATIONERS LIMITED

HE 23372

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of HOBBY STATIONERS LIMITED

KILIKIA HOLISTIC HOLIDAYS LIMITED

HE 36349

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of KILIKIA HOLISTIC HOLIDAYS LIMITED

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΤΣΑΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36993

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΤΣΑΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LOMAXCO LIMITED

HE 56126

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LOMAXCO LIMITED

Λ. & Ζ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 57607

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of Λ. & Ζ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

COSTRUNEX LIMITED

HE 63164

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of COSTRUNEX LIMITED

KYRIAKOS SUPERMARKET LIMITED

HE 67130

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of KYRIAKOS SUPERMARKET LIMITED

FELINKA HOLDINGS LIMITED

HE 68332

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of FELINKA HOLDINGS LIMITED

ITG SHIPPING LIMITED

HE 70211

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ITG SHIPPING LIMITED

LONIMENT TRADING LIMITED

HE 71010

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LONIMENT TRADING LIMITED

PLASTNIC LIMITED

HE 73285

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of PLASTNIC LIMITED

NUTACO LIMITED

HE 78129

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of NUTACO LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.