Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Reg. Number:
S 4179
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
18/05/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

VIFAR LIMITED

HE 849

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of VIFAR LIMITED

VIFAR LIMITED

HE 849

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of VIFAR LIMITED

ATMOKATHARISTIRION KRYSTAL

S 1603

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of ATMOKATHARISTIRION KRYSTAL

G. CONSTANTINOU AND G. TSIARTAS CO.

S 1644

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of G. CONSTANTINOU AND G. TSIARTAS CO.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

S 4179

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

CAPTAIN MORGAN PUB

EE 4367

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of CAPTAIN MORGAN PUB

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΕΡΓΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

S 4730

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΕΡΓΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

A.M.D. SYSTEMS CONSULTANTS

S 8771

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of A.M.D. SYSTEMS CONSULTANTS

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

S 8937

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

PILLAR ENTERPRISES LIMITED

HE 9924

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PILLAR ENTERPRISES LIMITED

PAPHOS STONE C. ESTATES LIMITED

HE 10098

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PAPHOS STONE C. ESTATES LIMITED

KING'S HEAD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

HE 11041

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of KING'S HEAD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

DESI LIMITED

HE 11467

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of DESI LIMITED

DESI LIMITED

HE 11467

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of DESI LIMITED

THE DRACON HALL

EE 13219

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of THE DRACON HALL

ΑΔΕΛΦΟΙ Α. Χ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13841

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ Α. Χ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ Α. Χ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13841

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΑΔΕΛΦΟΙ Α. Χ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

GEKA EXCAVATORS LIMITED

HE 14980

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GEKA EXCAVATORS LIMITED

CONSTANTINOU BROS DEVELOPERS LIMITED

HE 17434

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CONSTANTINOU BROS DEVELOPERS LIMITED

CYBOU

EE 17496

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of CYBOU

Γ. & Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18540

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Γ. & Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23946

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LAOS TRADING COMPANY LIMITED

HE 26349

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of LAOS TRADING COMPANY LIMITED

C.G.S. VIDEO PRODUCTION CO. LIMITED

HE 27422

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of C.G.S. VIDEO PRODUCTION CO. LIMITED

ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28531

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28531

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

THALASSAEMIA INTERNATIONAL FEDERATION

HE 30576

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of THALASSAEMIA INTERNATIONAL FEDERATION

MEDLINK SHIPPING LIMITED

HE 31960

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of MEDLINK SHIPPING LIMITED

KOULEX LIMITED

HE 33150

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of KOULEX LIMITED

GE.MA THERM LIMITED

HE 36606

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GE.MA THERM LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.