ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΝΑΜΑ

Reg. Number:
EE 15515
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
03/11/95
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 278

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 665

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

STAR POLYBAG LIMITED

HE 1615

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of STAR POLYBAG LIMITED

ΧΥΤΡΟΙ

S 2488

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΧΥΤΡΟΙ

ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

HE 3323

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3794

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

INFOCREDIT GROUP LIMITED

HE 4404

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of INFOCREDIT GROUP LIMITED

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

S 7575

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8108

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8108

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

NICOS G. IOANNOU HOUSING CO. LIMITED

HE 10703

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of NICOS G. IOANNOU HOUSING CO. LIMITED

Y.E.P. ESTATES LIMITED

HE 10948

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Y.E.P. ESTATES LIMITED

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΝΑΜΑ

EE 15515

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΝΑΜΑ

NICOS IOANNOU PRET A'PORTER

EE 17651

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of NICOS IOANNOU PRET A'PORTER

NIMOTEK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

EE 18643

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of NIMOTEK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

N.J.I. ENTERPRISE SYSTEMS SOLUTIONS

EE 19093

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of N.J.I. ENTERPRISE SYSTEMS SOLUTIONS

ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20176

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ν.Ι. ΠΑΝΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

EE 21308

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of Ν.Ι. ΠΑΝΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21742

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21742

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΚΑΡΑΖ Η ΚΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

EE 23331

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΓΚΑΡΑΖ Η ΚΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

SANOSIL (CYPRUS) LIMITED

HE 31461

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SANOSIL (CYPRUS) LIMITED

E & N IOANNOU BUILDING SERVICES LIMITED

HE 32076

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of E & N IOANNOU BUILDING SERVICES LIMITED

BIG BOY CATERING LIMITED

HE 33675

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BIG BOY CATERING LIMITED

BIG BOY CATERING LIMITED

HE 33675

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of BIG BOY CATERING LIMITED

KIWIZ CLOTHING

EE 33810

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of KIWIZ CLOTHING

CLAYTON COMPANY LIMITED

HE 35683

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CLAYTON COMPANY LIMITED

K. & N. CONSTRUCTIONS CO. (CAMPI) LIMITED

HE 36218

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of K. & N. CONSTRUCTIONS CO. (CAMPI) LIMITED

K. & N. CONSTRUCTIONS CO. (CAMPI) LIMITED

HE 36218

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of K. & N. CONSTRUCTIONS CO. (CAMPI) LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.