ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 21742
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/04/84
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21742

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

N.I. MAOS GENERAL TRADING COMPANY LIMITED

HE 27637

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of N.I. MAOS GENERAL TRADING COMPANY LIMITED

N.I. MAOS GENERAL TRADING COMPANY LIMITED

HE 27637

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of N.I. MAOS GENERAL TRADING COMPANY LIMITED

SENSORIO CHIC

EE 43312

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of SENSORIO CHIC

Π & Γ ΠΟΛΥΘΕΡΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 94577

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Π & Γ ΠΟΛΥΘΕΡΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

GE.M. IOANNOU DEVELOPMENT LTD

HE 134811

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GE.M. IOANNOU DEVELOPMENT LTD

GE.M. IOANNOU DEVELOPMENT LTD

HE 134811

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of GE.M. IOANNOU DEVELOPMENT LTD

J.M.D. SUPPORT SERVICES LIMITED

HE 137229

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of J.M.D. SUPPORT SERVICES LIMITED

MARIOS ASPRIS & SONS TRADING LIMITED

HE 158392

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MARIOS ASPRIS & SONS TRADING LIMITED

L .& A. (PP) IMPORTS LIMITED

HE 181093

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of L .& A. (PP) IMPORTS LIMITED

L .& A. (PP) IMPORTS LIMITED

HE 181093

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of L .& A. (PP) IMPORTS LIMITED

J & K SKIP LTD

HE 241637

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of J & K SKIP LTD

ETEFAQ CONSULTING LIMITED

HE 329071

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ETEFAQ CONSULTING LIMITED

ETEFAQ CONSULTING LIMITED

HE 329071

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ETEFAQ CONSULTING LIMITED

ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 278

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 665

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

STAR POLYBAG LIMITED

HE 1615

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of STAR POLYBAG LIMITED

ΧΥΤΡΟΙ

S 2488

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΧΥΤΡΟΙ

ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

HE 3323

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3794

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

INFOCREDIT GROUP LIMITED

HE 4404

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of INFOCREDIT GROUP LIMITED

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

S 7575

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8108

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8108

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

NICOS G. IOANNOU HOUSING CO. LIMITED

HE 10703

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of NICOS G. IOANNOU HOUSING CO. LIMITED

Y.E.P. ESTATES LIMITED

HE 10948

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Y.E.P. ESTATES LIMITED

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΝΑΜΑ

EE 15515

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΝΑΜΑ

NICOS IOANNOU PRET A'PORTER

EE 17651

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of NICOS IOANNOU PRET A'PORTER

NIMOTEK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

EE 18643

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of NIMOTEK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.