Α. Α. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 102406
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/05/99
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

OLYMPUS TOURS LIMITED

HE 916

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of OLYMPUS TOURS LIMITED

OLYMPUS TOURS LIMITED

HE 916

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Secretary of OLYMPUS TOURS LIMITED

EURO-SUN SOLAR HEATERS

EE 7403

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Owner of EURO-SUN SOLAR HEATERS

ROTSAS & CO - CHARTERED ACCOUNTANTS

S 8338

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Limited Partner of ROTSAS & CO - CHARTERED ACCOUNTANTS

PA.MI.DA. CYPRUS MID EAST STEEL ENTERPRISES LIMITED

HE 10862

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of PA.MI.DA. CYPRUS MID EAST STEEL ENTERPRISES LIMITED

PA.MI.DA. CYPRUS MID EAST STEEL ENTERPRISES LIMITED

HE 10862

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Secretary of PA.MI.DA. CYPRUS MID EAST STEEL ENTERPRISES LIMITED

M. E. MATERIALS SUPPLY LIMITED

HE 12490

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of M. E. MATERIALS SUPPLY LIMITED

M. E. MATERIALS SUPPLY LIMITED

HE 12490

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Secretary of M. E. MATERIALS SUPPLY LIMITED

EASYTHASSOS RIDER

EE 21420

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Owner of EASYTHASSOS RIDER

A2 MEDICAL CENTER

EE 45808

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Owner of A2 MEDICAL CENTER

A AND C ATHANASIOU METALS CO LIMITED

HE 49360

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of A AND C ATHANASIOU METALS CO LIMITED

A. ATHANASIOU HOLDINGS LIMITED

HE 59926

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of A. ATHANASIOU HOLDINGS LIMITED

A. ATHANASIOU HOLDINGS LIMITED

HE 59926

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Secretary of A. ATHANASIOU HOLDINGS LIMITED

ATHANASIOS ATHANASIOU GLASS MARKET LIMITED

HE 69949

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of ATHANASIOS ATHANASIOU GLASS MARKET LIMITED

A & P ZAKROS AVIATION & NAVIGATION TRADING CO LIMITED

HE 74387

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of A & P ZAKROS AVIATION & NAVIGATION TRADING CO LIMITED

NATSTEF ENTERPRISES LIMITED

HE 77079

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of NATSTEF ENTERPRISES LIMITED

CHIMESON TRADING LIMITED

HE 77905

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of CHIMESON TRADING LIMITED

STEFNA - MARIE TRADING LIMITED

HE 79397

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of STEFNA - MARIE TRADING LIMITED

STEFNA - MARIE TRADING LIMITED

HE 79397

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Secretary of STEFNA - MARIE TRADING LIMITED

BOUENAS TARDES LIMITED

HE 82369

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of BOUENAS TARDES LIMITED

A & P ZAKROS AVIATION & NAVIGATION & TOURS LIMITED

HE 82647

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of A & P ZAKROS AVIATION & NAVIGATION & TOURS LIMITED

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α. ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93704

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α. ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α. ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93704

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Secretary of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α. ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.R. TATTOO & PIERCING LIMITED

HE 94299

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of E.R. TATTOO & PIERCING LIMITED

E.R. TATTOO & PIERCING LIMITED

HE 94299

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Secretary of E.R. TATTOO & PIERCING LIMITED

MELFI ESTATES LIMITED

HE 99152

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of MELFI ESTATES LIMITED

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100060

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. Α. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102406

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of Α. Α. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. Α. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102406

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Secretary of Α. Α. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYNICO LIMITED

HE 129445

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is Director of CYNICO LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "22-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument