ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 14413
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/07/80
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

TESGA AGENCIES

EE 663

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of TESGA AGENCIES

A. DEMETRIOU & CO.

BN 1576

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of A. DEMETRIOU & CO.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΜΑΚΡΟΣΕΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1700

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΜΑΚΡΟΣΕΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ-ΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2047

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ-ΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ASACO INDUSTRY LIMITED

HE 3555

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ASACO INDUSTRY LIMITED

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΑΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3779

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΑΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS DEMETRIOU PSARIS ENTERPRISES

EE 4026

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of ANDREAS DEMETRIOU PSARIS ENTERPRISES

ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΔΗΜΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ

S 7320

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΔΗΜΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

EE 7406

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

VARETOS BOUTIQUE

EE 7525

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of VARETOS BOUTIQUE

ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ

S 8153

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

S 8487

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

DEMETRIOU-THE HONEY HOUSE- PRODUCTION BOTTLE AND DISPOS.OF HONEY

EE 8798

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of DEMETRIOU-THE HONEY HOUSE- PRODUCTION BOTTLE AND DISPOS.OF HONEY

Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

S 9014

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

LAPPONIA RESTAURANT & COCKTAIL BAR

EE 9355

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of LAPPONIA RESTAURANT & COCKTAIL BAR

ATTICA ADVERTISING LIMITED

HE 9972

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ATTICA ADVERTISING LIMITED

ATTICA ADVERTISING LIMITED

HE 9972

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ATTICA ADVERTISING LIMITED

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

S 10498

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

S 10500

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

OMNIUM INTERNATIONAL LIMITED

HE 11350

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of OMNIUM INTERNATIONAL LIMITED

OMNIUM INTERNATIONAL LIMITED

HE 11350

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of OMNIUM INTERNATIONAL LIMITED

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

S 11460

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

A.D. PSARIS CHINA TOWN

EE 12377

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of A.D. PSARIS CHINA TOWN

P.A. WATERACT

S 12654

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of P.A. WATERACT

A.D.D. FISHERMAN

EE 14149

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of A.D.D. FISHERMAN

ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14413

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PEKKANDROS

EE 15559

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of PEKKANDROS

FIVE STARS EXPRESS COOKING

EE 16187

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of FIVE STARS EXPRESS COOKING

NAVA SHOES LIMITED

HE 17275

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of NAVA SHOES LIMITED

BIZZ IMPORTS

EE 18203

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of BIZZ IMPORTS

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.