ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 5271
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
30/03/73
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5271

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8601

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΛΑΙΟΡΑΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

EE 37376

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΕΛΑΙΟΡΑΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

G & A SPECIALIST AUTO SERVICE LIMITED

HE 40832

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of G & A SPECIALIST AUTO SERVICE LIMITED

ANNA - LARA TRADING CO LIMITED

HE 67807

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ANNA - LARA TRADING CO LIMITED

A. & S. TEMPAIR CO. LIMITED

HE 101784

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of A. & S. TEMPAIR CO. LIMITED

D.G. KIOSK LIMITED

HE 111297

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of D.G. KIOSK LIMITED

D.G. KIOSK LIMITED

HE 111297

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of D.G. KIOSK LIMITED

INGRESIA LIMITED

HE 122345

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of INGRESIA LIMITED

GLOBASOL CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 132901

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of GLOBASOL CONSTRUCTIONS LIMITED

A.G.A. LATOUROS PETROLEUM LIMITED

HE 135540

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A.G.A. LATOUROS PETROLEUM LIMITED

GOYHILL DEVELOPMENTS LIMITED

HE 150065

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GOYHILL DEVELOPMENTS LIMITED

MELISANTIS SERVICES LIMITED

HE 152800

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of MELISANTIS SERVICES LIMITED

MELISANTIS SERVICES LIMITED

HE 152800

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of MELISANTIS SERVICES LIMITED

RAFALE MEDIA LIMITED

HE 185930

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of RAFALE MEDIA LIMITED

GFG PAINTS LTD

HE 195981

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of GFG PAINTS LTD

COLLUSION TRADING LTD

HE 222635

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of COLLUSION TRADING LTD

CALL N' WASH MOBILE CAR WASH LIMITED

HE 248124

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of CALL N' WASH MOBILE CAR WASH LIMITED

BONLIBRA CO. LIMITED

HE 250790

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of BONLIBRA CO. LIMITED

ΑΘΗΝΑ ΧΑΠΕΣΙΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ

HE 313074

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΑΘΗΝΑ ΧΑΠΕΣΙΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ

ΑΘΗΝΑ ΧΑΠΕΣΙΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ

HE 313074

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΑΘΗΝΑ ΧΑΠΕΣΙΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ

EC POLSKI ACME WIND HOLDINGS LIMITED

HE 335314

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of EC POLSKI ACME WIND HOLDINGS LIMITED

ALVEXA INVESTMENTS LTD

ΗΕ 391368

Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ALVEXA INVESTMENTS LTD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5271

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5271

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8601

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8601

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΘΗΝΑΙΔΕΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

S 11530

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΑΘΗΝΑΙΔΕΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

IOANNIS GEORGIOU SKIP

EE 19409

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of IOANNIS GEORGIOU SKIP

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.