ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 8601
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/11/76
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5271

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8601

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΛΑΙΟΡΑΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

EE 37376

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΕΛΑΙΟΡΑΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

G & A SPECIALIST AUTO SERVICE LIMITED

HE 40832

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of G & A SPECIALIST AUTO SERVICE LIMITED

ANNA - LARA TRADING CO LIMITED

HE 67807

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ANNA - LARA TRADING CO LIMITED

A. & S. TEMPAIR CO. LIMITED

HE 101784

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of A. & S. TEMPAIR CO. LIMITED

D.G. KIOSK LIMITED

HE 111297

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of D.G. KIOSK LIMITED

D.G. KIOSK LIMITED

HE 111297

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of D.G. KIOSK LIMITED

INGRESIA LIMITED

HE 122345

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of INGRESIA LIMITED

GLOBASOL CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 132901

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of GLOBASOL CONSTRUCTIONS LIMITED

A.G.A. LATOUROS PETROLEUM LIMITED

HE 135540

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A.G.A. LATOUROS PETROLEUM LIMITED

GOYHILL DEVELOPMENTS LIMITED

HE 150065

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GOYHILL DEVELOPMENTS LIMITED

MELISANTIS SERVICES LIMITED

HE 152800

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of MELISANTIS SERVICES LIMITED

MELISANTIS SERVICES LIMITED

HE 152800

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of MELISANTIS SERVICES LIMITED

RAFALE MEDIA LIMITED

HE 185930

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of RAFALE MEDIA LIMITED

GFG PAINTS LTD

HE 195981

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of GFG PAINTS LTD

COLLUSION TRADING LTD

HE 222635

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of COLLUSION TRADING LTD

CALL N' WASH MOBILE CAR WASH LIMITED

HE 248124

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of CALL N' WASH MOBILE CAR WASH LIMITED

BONLIBRA CO. LIMITED

HE 250790

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of BONLIBRA CO. LIMITED

ΑΘΗΝΑ ΧΑΠΕΣΙΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ

HE 313074

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΑΘΗΝΑ ΧΑΠΕΣΙΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ

ΑΘΗΝΑ ΧΑΠΕΣΙΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ

HE 313074

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΑΘΗΝΑ ΧΑΠΕΣΙΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ

EC POLSKI ACME WIND HOLDINGS LIMITED

HE 335314

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of EC POLSKI ACME WIND HOLDINGS LIMITED

ALVEXA INVESTMENTS LTD

ΗΕ 391368

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ALVEXA INVESTMENTS LTD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5271

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5271

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8601

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8601

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ESTATES) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΘΗΝΑΙΔΕΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

S 11530

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΑΘΗΝΑΙΔΕΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

IOANNIS GEORGIOU SKIP

EE 19409

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of IOANNIS GEORGIOU SKIP

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument