ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 67740
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/12/94
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

HE 798

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΤΟ ΛΑΙΚΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1752

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΤΟ ΛΑΙΚΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2101

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3261

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

LILICHI - BIZOUDERIA

EE 7837

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of LILICHI - BIZOUDERIA

AVICHA INVESTMENTS LIMITED

HE 9852

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of AVICHA INVESTMENTS LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

EE 11248

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

LENACHRIS LIMITED

HE 28090

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of LENACHRIS LIMITED

DIGINET SERVICES

EE 28530

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of DIGINET SERVICES

D & P CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

HE 37085

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of D & P CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

Δ.Χ. ΟΡΕΙΤΕΣ

EE 40921

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of Δ.Χ. ΟΡΕΙΤΕΣ

EPINAL TRADING LIMITED

HE 43024

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of EPINAL TRADING LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43046

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GASPO INVESTMENTS LIMITED

HE 60819

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of GASPO INVESTMENTS LIMITED

C.D. CHRISTODOULOU BUSINESS SERVICES LTD

HE 64693

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of C.D. CHRISTODOULOU BUSINESS SERVICES LTD

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67740

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67740

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δ & Λ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68090

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Δ & Λ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

DIGINET COMPUTER SYSTEMS LIMITED

HE 85475

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of DIGINET COMPUTER SYSTEMS LIMITED

ASTRATEX HOLDING CO. LIMITED

HE 86921

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ASTRATEX HOLDING CO. LIMITED

ASTRATEX INVESTMENTS CO. LIMITED

HE 86959

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ASTRATEX INVESTMENTS CO. LIMITED

D. A. CHRISTODOULOU CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

HE 113044

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of D. A. CHRISTODOULOU CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

Δ. ΤΖΙΑΖΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 119552

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Δ. ΤΖΙΑΖΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

D. CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

HE 127417

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of D. CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

CH. DEMETRIOS FASHIONS LIMITED

HE 127784

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of CH. DEMETRIOS FASHIONS LIMITED

CH. DEMETRIOS FASHIONS LIMITED

HE 127784

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of CH. DEMETRIOS FASHIONS LIMITED

Ε.Ο. ΤΗΛΕΠΑΙΔΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 129364

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Ε.Ο. ΤΗΛΕΠΑΙΔΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANYTIME KIOSKS LIMITED

HE 129488

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ANYTIME KIOSKS LIMITED

A & D ESTATES LIMITED

HE 131735

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of A & D ESTATES LIMITED

A & D ESTATES LIMITED

HE 131735

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of A & D ESTATES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument