ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 67740
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/12/94
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

HE 798

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΤΟ ΛΑΙΚΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1752

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΤΟ ΛΑΙΚΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2101

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3261

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

LILICHI - BIZOUDERIA

EE 7837

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of LILICHI - BIZOUDERIA

AVICHA INVESTMENTS LIMITED

HE 9852

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of AVICHA INVESTMENTS LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

EE 11248

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

LENACHRIS LIMITED

HE 28090

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of LENACHRIS LIMITED

DIGINET SERVICES

EE 28530

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of DIGINET SERVICES

D & P CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

HE 37085

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of D & P CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

Δ.Χ. ΟΡΕΙΤΕΣ

EE 40921

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of Δ.Χ. ΟΡΕΙΤΕΣ

EPINAL TRADING LIMITED

HE 43024

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of EPINAL TRADING LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43046

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GASPO INVESTMENTS LIMITED

HE 60819

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of GASPO INVESTMENTS LIMITED

C.D. CHRISTODOULOU BUSINESS SERVICES LTD

HE 64693

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of C.D. CHRISTODOULOU BUSINESS SERVICES LTD

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67740

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67740

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δ & Λ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68090

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Δ & Λ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

DIGINET COMPUTER SYSTEMS LIMITED

HE 85475

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of DIGINET COMPUTER SYSTEMS LIMITED

ASTRATEX HOLDING CO. LIMITED

HE 86921

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ASTRATEX HOLDING CO. LIMITED

ASTRATEX INVESTMENTS CO. LIMITED

HE 86959

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ASTRATEX INVESTMENTS CO. LIMITED

D. A. CHRISTODOULOU CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

HE 113044

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of D. A. CHRISTODOULOU CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

Δ. ΤΖΙΑΖΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 119552

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Δ. ΤΖΙΑΖΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

D. CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

HE 127417

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of D. CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

CH. DEMETRIOS FASHIONS LIMITED

HE 127784

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of CH. DEMETRIOS FASHIONS LIMITED

CH. DEMETRIOS FASHIONS LIMITED

HE 127784

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of CH. DEMETRIOS FASHIONS LIMITED

Ε.Ο. ΤΗΛΕΠΑΙΔΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 129364

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Ε.Ο. ΤΗΛΕΠΑΙΔΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANYTIME KIOSKS LIMITED

HE 129488

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ANYTIME KIOSKS LIMITED

A & D ESTATES LIMITED

HE 131735

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of A & D ESTATES LIMITED

A & D ESTATES LIMITED

HE 131735

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of A & D ESTATES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.