ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Reg. Number:
S 10221
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
03/09/99
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10221

Related to ΕΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΔΙΩΤΗ who is General Partner of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ICTS GLOBAL SECURITY B.V

AE 933

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Authorised Person of ICTS GLOBAL SECURITY B.V

G & P DEMETRIOU COMPANY

S 6398

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Limited Partner of G & P DEMETRIOU COMPANY

ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

S 6913

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7741

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7741

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELEANOR'S BOUTIQUE

S 7924

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ELEANOR'S BOUTIQUE

M.P. DEMETRIOU COMPUTER SERVICES

S 9732

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of M.P. DEMETRIOU COMPUTER SERVICES

PANEGAS MOTOR STAR

S 9994

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of PANEGAS MOTOR STAR

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10221

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

MARLINA LIMITED

HE 13491

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of MARLINA LIMITED

ANGERONA HOLDINGS LIMITED

HE 14105

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ANGERONA HOLDINGS LIMITED

ANGERONA HOLDINGS LIMITED

HE 14105

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ANGERONA HOLDINGS LIMITED

ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14413

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14911

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

NOSTALGIA TOURS LIMITED

HE 17778

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of NOSTALGIA TOURS LIMITED

U.C.T.O. CONTAINER TERMINAL OPERATORS LIMITED

HE 20571

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of U.C.T.O. CONTAINER TERMINAL OPERATORS LIMITED

KIMSTYLE MUSIC LIMITED

HE 21415

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of KIMSTYLE MUSIC LIMITED

STELIOS ANDRONICOU & SON ESTATE LIMITED

HE 21617

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of STELIOS ANDRONICOU & SON ESTATE LIMITED

BRAND ENGINEERING LIMITED

HE 21961

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of BRAND ENGINEERING LIMITED

D.J.P. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 21963

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of D.J.P. CONSTRUCTIONS LIMITED

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΕΚΑΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26022

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΕΚΑΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

ULTRAFISH LIMITED

HE 27243

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ULTRAFISH LIMITED

ULTRAFISH LIMITED

HE 27243

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ULTRAFISH LIMITED

INFOR ELECTRONICS LIMITED

HE 27614

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of INFOR ELECTRONICS LIMITED

PD MATRIX INTERNET GAMES

EE 30040

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of PD MATRIX INTERNET GAMES

DEM. ZAKIS FASHIONS LIMITED

HE 32741

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of DEM. ZAKIS FASHIONS LIMITED

TAKAMI DEVELOPPING LIMITED

HE 33156

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of TAKAMI DEVELOPPING LIMITED

CYPRUS SEAPORTS OPERATORS LIMITED

HE 33836

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of CYPRUS SEAPORTS OPERATORS LIMITED

THE HOUSE OF THE WIND RESTAURANT LIMITED

HE 33995

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of THE HOUSE OF THE WIND RESTAURANT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.